Vill du bli delägare i ett annorlunda konsultbolag?

Vinnergi har vuxit fram ur en önskan om ett företag där besluten tas utifrån vad som blir bäst för medarbetarna. Därför är vi delvis medarbetarägda.

Medarbetarna äger cirka 30 % av Vinnergi

Som anställd får du regelbundet möjlighet till delägarskap genom nyemissioner.

Varför medarbetarägt?

Jobbar du redan på Vinnergi?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@vinnergi.se
Head: Body: