Vill du bli delägare i ett annorlunda konsultbolag?

Vinnergi har vuxit fram ur en önskan om ett företag där besluten tas utifrån vad som blir bäst för medarbetarna. Därför är vi medarbetarägda.

Medarbetarna äger 40 % av Vinnergi

Som anställd får du regelbundet möjlighet till delägarskap genom nyemissioner.

Varför medarbetarägt?

Jobbar du redan på Vinnergi?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@vinnergi.se
Head: Body: